PORTFOLIOJag gör många fotograferingar enbart för det höga nöjets skull och för att utveckla min kreativitet. Här har vi ett gäng porträtt från sådana tillfällen!